The Five Behaviors of a Cohesive Team

The Five Behaviors of a Cohesive Team

Five Behaviors Team
  • Från talangfulla individer till fantastiska team

  • Läs mer

Budskapen och formen passar den danska företagskulturen mycket bra. Vi får ofta i uppdrag att optimera samarbetet inom ett företag eller ett team, och då är The Five Behaviors™ i kombination med praktisk erfarenhet ett riktigt bra koncept. Thomas Liebe, konsult på CoastZone A/S

Börja din resa mot bättre lagarbete med The Five Behaviors™ Powered by Everything DiSC®

Programmet The Five Behaviors innebär att man tar hjälp av personlighetsanalyser på arbetsplatsen för att hjälpa deltagarna att bättre förstå vilka olika personlighetstyper som finns inom teamet och hur de kan samarbeta på ett effektivt sätt. Läs mer nedan.