The Five Behaviors of a Cohesive Team

The Five Behaviors of a Cohesive Team

Five Behaviors Team
  • Från talangfulla individer till fantastiska team

  • Läs mer

Efter The Five Behaviours of a Cohesive Team såg vi att teammedlemmarna fick bättre förståelse för både sig själva och sina kollegors sätt att fungera och samarbeta. Vårt team har definitivt haft stor nytta av utbildningen. Helen Kershaw, projektkoordinator för RAI-programmet, Uniting Care Communities, Australien

Börja din resa mot bättre lagarbete med The Five Behaviors™ Powered by Everything DiSC®

Programmet The Five Behaviors innebär att man tar hjälp av personlighetsanalyser på arbetsplatsen för att hjälpa deltagarna att bättre förstå vilka olika personlighetstyper som finns inom teamet och hur de kan samarbeta på ett effektivt sätt. Läs mer nedan.