The Five Behaviors of a Cohesive Team

The Five Behaviors of a Cohesive Team

Five Behaviors Team
  • Från talangfulla individer till fantastiska team

  • Läs mer

Den här produkten har hjälpt våra teammedlemmar att inse hur deras unika styrkor bidrar till teamet som helhet. Den har också gett oss konkret information om hur vi tillsammans kan bli ännu bättre och arbeta mot teamets mål. Shannon Wellman, Bridgepoint Education

Börja din resa mot bättre lagarbete med The Five Behaviors™ Powered by Everything DiSC®

Programmet The Five Behaviors innebär att man tar hjälp av personlighetsanalyser på arbetsplatsen för att hjälpa deltagarna att bättre förstå vilka olika personlighetstyper som finns inom teamet och hur de kan samarbeta på ett effektivt sätt. Läs mer nedan.