The Five Behaviors of a Cohesive Team

The Five Behaviors of a Cohesive Team

Five Behaviors Team
  • Från talangfulla individer till fantastiska team

  • Läs mer

Alla team kan ha nytta av The Five Behaviors of a Cohesive Team, oavsett utvecklingsnivå. Jag räknar med att ha det som utgångspunkt för mitt teamutvecklingsarbete i fortsättningen. Patricia Clason, Centrum för kreativt lärande

Börja din resa mot bättre lagarbete med The Five Behaviors™ Powered by Everything DiSC®

Programmet The Five Behaviors innebär att man tar hjälp av personlighetsanalyser på arbetsplatsen för att hjälpa deltagarna att bättre förstå vilka olika personlighetstyper som finns inom teamet och hur de kan samarbeta på ett effektivt sätt. Läs mer nedan.