The Five Behaviors of a Cohesive Team

The Five Behaviors of a Cohesive Team

Five Behaviors Team
  • Från talangfulla individer till fantastiska team

  • Läs mer

Tack vare The Five Behaviors™ förbättrade vår ledning sina prestationer på bara några timmar. De skräddarsydda diskussionspunkterna och handlingsplanerna är ett perfekt verktyg för vår fortsatta teamutveckling. Sam Falletta, vd, Incept

Börja din resa mot bättre lagarbete med The Five Behaviors™ Powered by Everything DiSC®

Programmet The Five Behaviors innebär att man tar hjälp av personlighetsanalyser på arbetsplatsen för att hjälpa deltagarna att bättre förstå vilka olika personlighetstyper som finns inom teamet och hur de kan samarbeta på ett effektivt sätt. Läs mer nedan.