The Five Behaviors of a Cohesive Team

Hur får man ett team att samverka?​

The Five Behaviors of a Cohesive Team® är resultatet av ett samarbete mellan Wiley Workplace Learning Solutions och den bästsäljande författaren Patrick Lencioni. Tillsammans har vi skapat ett program för teamutveckling med ett enda syfte: att förbättra effektiviteten och produktiviteten inom teamet genom förståelse och tillämpning av The Five Behaviors™: tillit, konflikt, engagemang, ansvar och resultat.

 • 1. Tillit

  ATT LÄGGA GRUNDEN FÖR ETT SAMVERKANDE TEAM

  Tillit är något som står i centrum för varje välfungerande och samverkande team. Den kan bara uppstå om teammedlemmarna är villiga att vara fullständigt sårbara inför varandra. Det innebär bland annat att man säger saker som ”Förlåt mig” och ”Din idé var bättre än min”. Personlighetsprofiler kan hjälpa människor att få insikter om sina kollegor och utveckla sin empati, två viktiga förutsättningar för att kunna skapa tillit inom teamet.

 • 2. Konflikt

  conflict

  ATT VÅGA TA EN SUND KONFLIKT 

  Det är naturligt att uppleva konflikter som obekväma, men en konstruktiv konflikt med fokus på koncept och idéer är en nödvändighet för att teamet ska kunna växa. När teamet har byggt upp en grund i form av sårbarhetsbaserad tillit blir konflikt helt enkelt ett sätt att hitta den bästa lösningen på kortast möjliga tid.

 • 3. Engagemang

  Commitment

  ATT SLUTA UPP BAKOM BESLUT 

  Engagemang innebär tydlighet kring besluten, inte konsensus. När teamet har engagemang går man vidare med fullständig uppslutning från alla teammedlemmar – även de som inledningsvis inte höll med.

 • 5. Resultat

  Results

  ATT FOKUSERA PÅ GEMENSAMMA RESULTAT

  En av de största utmaningarna när det gäller framgångarna för ett team är bristande fokus på resultat. Välfungerande team ser till att alla medlemmar, oavsett deras individuella ansvars- och expertområden, gör allt de kan för att hjälpa teamet att uppnå sina mål.

Patrick Lencioni

Patrick Lencioni har grundat The Table Group och har skrivit tio böcker som tillsammans har sålt i över fyra miljoner exemplar och översatts till fler än 30 olika språk. Han har blivit uppmärksammad av Wall Street Journal som en av USA:s mest efterfrågade föredragshållare inom affärsvärlden och har under de senaste 15 åren talat till miljontals människor vid konferenser och evenemang världen över. Patrick har skrivit för eller omnämnts i ett flertal olika publikationer, däribland Harvard Business Review, Inc., Fortune, Fast Company, USA Today, The Wall Street Journal, and BusinessWeek.