The Five Behaviors of a Cohesive Team

Kom med i nätverket för auktoriserade partners

Är du intresserad av att använda programmet The Five Behaviors of a Cohesive Team® tillsammans med dina kunder? Välkommen till vårt globala nätverk med över 500 självständiga partners. Det är en stor familj, och vi vill gärna att du blir en del av den. Vi säljer våra produkter enbart via vårt elitnätverk av oberoende konsulter, utbildare och coacher.

Som auktoriserad Five Behaviors of a Cohesive Team-Partner, kommer du att:

  • Bygga ditt eget varumärke
  • Få kontinuerlig support
  • Bli en del av vårt professionella nätverk

Utveckla din verksamhet med lösningen The Five Behaviors Of A Cohesive Team

Som oberoende utbildare, coach eller konsult behöver du lösningar som innebär konkreta värden för dina kunder. Det är precis vad du får genom produkterna, marknadsföringsmaterialet, utbildningsverktygen och det professionella nätverket kring The Five Behaviors of a Cohesive Team.

The Five Behaviors-lösningen är något både du och dina kunder kan lita på

Teamprofilen och det tillhörande handledarmaterialet har genomgått omfattande tester och förfining tillsammans med över 300 team och 3 500 teammedlemmar under vår noggranna produktutvecklingsprocess. Patrick Lencionis Five behaviors-modell togs fram år 2001 och har sedan dess blivit den mest spridda och ansedda processen för teamutveckling världen över.

Bygg ditt eget varumärke med The Five Behaviors of a Cohesive Team-verktygen

Vi förstår att du behöver tillföra värde till våra produkter. Genom vårt webbsystem kan du enkelt och effektivt hålla kontakten med dina kunder samtidigt som det ökar genomslagskraften och igenkänningen för vårt varumärke.

Vi ger alla våra partners kontinuerlig support

Vår framgång bygger på din framgång. Därför erbjuder vi en rad olika utbildningsevenemang där du får lära dig mer om våra produkter och får det stöd ett mindre företag behöver – plus marknadsföringsverktyg som hjälper din verksamhet att växa.

Bli en del av vårt professionella nätverk

Auktoriserade The Five Behaviors of a Cohesive Team-partners får möjlighet att dela med sig av frågor, insikter och framgångar till oss och till varandra. Vår årliga konferens MindLab är ett unikt tillfälle att lära sig mer från The Five Behaviors of a Cohesive Team-ledare och andra inom vårt partnernätverk.


  • Bli Auktoriserad Partner

    • E-postadresserna stämmer inte överens

     

    *Indicates a required field.