The Five Behaviors of a Cohesive Team

Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: 15 mars 2018

Sekretesspolicy


John Wiley & Sons, Inc. samt dess dotterbolag och andra närstående bolag (gemensamt kallade ”Wiley”, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra”) lägger stor vikt vid att skydda de personuppgifter som samlas in från våra användare inom ramen för vår verksamhet och vidtar rimliga åtgärder för att garantera säkerhet, integritet och sekretess för alla sådana uppgifter, i enlighet med denna sekretesspolicy. Genom att lämna ut dina uppgifter till Wiley godkänner du den praxis som beskrivs i den här policyn. Om du är yngre än 18 år måste du ha målsmans tillstånd innan du lämnar ut några personuppgifter till oss.

Denna sekretesspolicy beskriver hur Wiley samlar in och använder de personuppgifter som du lämnar till Wiley. Den beskriver också de val som finns tillgängliga för dig angående vår användning av dina personuppgifter och hur du kan komma åt och uppdatera dessa uppgifter.
 

Så samlar vi in uppgifter

Wiley kan samla in personuppgifter från dig på följande sätt: (1) direkt från din muntliga eller skriftliga input (t.ex. genom att samtycka till att ta emot marknadsföringsmeddelanden); (2) automatiskt genom Wileys webbplatsteknik inklusive spårning online, till exempel genom webbcookies (som är små textfiler som skapats av webbplatser som lagras på din dator), genom smart-enheter, genom att kombinera datauppsättningar, genom att samla in data från en webbläsare eller en enhet för användning på en annan dator eller enhet, eller genom att använda algoritmer för att analysera olika typer av data, till exempel inköpsposter, beteendedata eller platsdata, eller (3) genom övervakningskameror (om du besöker våra lokaler).
 

Uppgifter som du lämnar in

Personuppgifter som Wiley samlar in från dig personligen kan bland annat vara:

 • Kontaktuppgifter som namn, e-postadress, postadress och telefonnummer
 • IP-adresser (Internet Protocol) som används för att ansluta din dator till internet
 • Utbildningsmässiga och yrkesmässiga intressen
 • Spårningskoder som cookies
 • Användarnamn och lösenord
 • Betalningsinformation som kredit- eller betalkortsnummer
 • Kommentarer, återkoppling, inlägg och annat innehåll som du ger till Wiley (inklusive genom en Wiley-webbplats)
 • Preferenser för kommunikation
 • Inköps- och sökhistorik
 • Platsberoende tjänster, den fysiska platsen för din enhet, för att ge dig mer relevant innehåll för din plats
 • Information om dina personliga preferenser, hobbyer och intressen
 • Kommunikation med andra användare av Wileys tjänster.

För att du ska få tillgång till vissa delar av innehållet och kunna utnyttja ytterligare funktioner på Wileys webbplatser och våra tjänster kan vi komma att be dig skapa ett konto genom att fylla i och skicka in ett anmälningsformulär, där du kan behöva ange ytterligare uppgifter.

Om du väljer att registrera dig och logga in med ett konto från tredje part (till exempel ditt Facebook-konto) hanteras autentiseringen av din inloggning av den tredje parten, och alla personuppgifter som samlas in under inloggning på den tredje partens webbsida omfattas inte av denna policy. Wiley samlar in ditt namn, din e-postadress och eventuell annan information om det tredjepartskonto som du går med på att dela med oss vid det tillfälle då du godkänner att ditt Wiley-konto länkas till ditt tredjepartskonto.
 

Uppgifter som vi får från andra källor

Wiley kan få information om dig om du använder någon av de andra webbplatserna som vi sköter eller andra tjänster som vi erbjuder. Vi har också nära samarbete med tredje parter som till exempel affärspartner, underleverantörer som tillhandahåller teknik-, betalnings- och transporttjänster, annonsnätverk, analys- och sökstatistikleverantörer och kreditupplysningsföretag, och kan komma att få information om dig från dem.
 

Så använder vi dina uppgifter

Wiley kan använda dina personuppgifter i utförandet av ett avtal vi ingår med dig, för att uppfylla juridiska skyldigheter, eller där Wiley har ett legitimt intresse av att använda dina uppgifter för att förbättra de tjänster och produkter vi tillhandahåller. Legitima affärssyften inkluderar men är inte begränsade till ett eller alla av följande: att tillhandahålla direkt marknadsföring och bedöma effektiviteten av kampanjer och reklam, ändra, förbättra eller anpassa våra tjänster, produkter och kommunikationer, upptäcka bedrägerier, utreda misstänkt aktivitet (t.ex. brott mot våra användarvillkor, som finns här) och på annat sätt hålla vår webbplats säker, samt utföra dataanalys.

Dessutom kan vi använda din information på följande sätt (efter att vi har fått ditt medgivande, om det behövs):

 • För att ge dig information om produkter och tjänster som du efterfrågar från oss
 • För att skicka dig periodiska kataloger från Wiley
 • För att ge dig information om andra produkter, evenemang och tjänster som vi erbjuder som antingen (i) liknar dem du redan har köpt eller frågat om, eller (ii) helt nya produkter, evenemang och tjänster
 • För interna affärs- och forskningsändamål för att bidra till att förbättra, utvärdera, utveckla och skapa Wiley-webbplatser (inklusive användningsstatistik, såsom ”sidvisningar” på Wileys webbplatser och produkter däri), produkter och tjänster
 • För att informera dig om förändringar eller uppdateringar av våra webbplatser, produkter eller tjänster • För att administrera våra tjänster samt för intern drift som felsökning, dataanalys, tester, statistik och undersökningar
 • För att ge dig möjlighet att delta i de interaktiva funktionerna i våra tjänster och
 • För något annat ändamål som vi kan komma att meddela dig från tid till annan.
Personuppgifter kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det ändamål för vilket de samlades in. Detta innebär att, om inte information måste behållas för juridiska eller arkiveringsändamål, kommer personuppgifter att säkert förstöras, inte längre användas eller raderas från Wileys system när de inte längre krävs eller, i förekommande fall, efter en begäran från dig om att förstöra eller radera dina personuppgifter.
 

Avslöjande och delning av din information

Wiley kommer inte att lämna ut till eller dela dina personuppgifter med någon utomstående tredje part förutom enligt följande:

 • Vid behov i samband med tjänster som tillhandahålls av tredje part (i) som ger oss ett brett utbud av kontors-, administrations-, informationstekniska, produktions-, betalnings- eller affärsstyrningstjänster, och (ii) som är skyldiga att följa denna policy
 • Om du frivilligt tillhandahåller information som svar på en annons från en tredje part
 • Om ditt samtycke har tillhandahållits, med en tredje part såsom en akademisk institution, skola, arbetsgivare, företag eller annan enhet som har gett dig tillgång till en produkt eller tjänst genom en integrations- eller åtkomstkod, kan information delas om ditt engagemang i tjänsten eller produkten, resultat av bedömningar som tagits och annan information som du matar in i produkten eller tjänsten
 • Där Wiley är skyldig att lämna ut personuppgifter som svar på lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter och statliga myndigheter, inklusive för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpande krav, att efterleva en stämning eller annan rättslig process, när vi i god tro anser att avslöjande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, för att genomdriva våra användarvillkor eller för att skydda våra tjänsters, användares eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet, utreda bedrägerier, samt
 • Då all eller väsentligen all verksamhet eller alla tillgångar i Wiley som avser våra tjänster säljs, tilldelas eller överförs till en annan enhet
Vid behov i samband med tillhandahållande av förlagstjänster å tredje parts vägnar, såsom institutioner och föreningar, kan Wiley avslöja navigations- och transaktionsinformation i form av anonym, aggregerad användningsstatistik och demografisk information som inte avslöjar din identitet eller dina personuppgifter.
 

Utlämning av uppgifter till andra länder

Wiley kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra länder än det du bor i av följande anledningar:

 • För att kunna behandla dina transaktioner kan vi lagra dina personuppgifter på våra servrar och dessa servrar kan vara belägna utanför det land där du bor. Wiley har servrar och stora kontor i flera länder, inklusive USA, Storbritannien, Tyskland, Singapore, Brasilien, Indien och Australien. Wiley har också tjänsteleverantörer i Indien och Filippinerna, bland andra länder. Den här hanteringen kan bland annat omfatta utförandet av din beställning, behandling av dina betalningsuppgifter samt tillhandahållande av supporttjänster.
 • För att uppfylla globala rapporteringskrav kan Wiley vara skyldigt att ge dina personuppgifter till Wileys partner i andra länder.
Genom att skicka in dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, lagring eller bearbetning av din information. Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen krävs för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna sekretesspolicy samt alla tillämpliga dataskyddslagar.
 

Säkerhet

Vi kommer att vidta lämpliga fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina data. Tillgång till dina personuppgifter kommer att begränsas till endast de som behöver känna till denna information för att utföra sitt arbete. Dessutom utbildar vi våra anställda om vikten av att upprätthålla sekretessen och säkerheten av din information.
 

Avslöjande av uppgifter i chattrum eller forum

Om du frivilligt lämnar ut identifierbara personuppgifter (t.ex. namn eller e-postadress) så att de blir tillgängliga för andra användare, till exempel via digitala anslagstavlor eller chattforum, bör du vara medveten om att uppgifterna kan samlas in och föras vidare av andra. Wiley tar inget ansvar för denna insamling eller utlämning.
 

Cookies

I likhet med de flesta webbplatser samlar vi in viss information automatiskt. Denna information kan omfatta IP-adresser, typ av webbläsare, Internet Service Provider (”ISP”), hänvisnings/exit-sidor, de filer som visas på vår webbplats (t.ex. html-sidor, grafik, etc.), operativsystem, datum/tidsstämpel, och/eller clickstream-data för att analysera trender i aggregatet och administrera webbplatsen.

Wiley och våra partner använder cookies eller liknande teknik för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser runt på webbplatsen och samla in demografisk information om vår användarbas som helhet. Du kan kontrollera användningen av cookies på den individuella webbläsarnivån, men om du väljer att avaktivera cookies kan det begränsa din användning av vissa funktioner på vår webbplats eller våra tjänster.

Om du vill veta mer om cookies, klicka här.
 

Dina rättigheter

Du har rätt att göra en skriftlig begäran om att få information om huruvida vi förvarar eller bearbetar alla dina personuppgifter (genom att skicka e-post till [email protected]). I din skriftliga begäran kan du:

 • Begära att vi ger dig information om dina personuppgifter som vi bearbetar, det syfte för vilket de behandlas, mottagarna av sådana uppgifter, förekomsten av ett automatiserat beslutsfattande som rör dina personuppgifter, och vilka skyddsåtgärder vi vidtar vid överföring
 • Begära att vi korrigerar eventuella fel i dina personuppgifter
 • Begära att vi raderar dina personuppgifter om vår fortsatta behandling av sådan information inte är motiverad
 • Begära att vi överför dina personuppgifter till tredje part
 • Motsätta dig automatiserat beslutsfattande och profilering som grundar sig på legitima intressen eller utförandet av en uppgift av allmänt intresse (i vilket fall behandlingen upphör utom när det finns övertygande legitima skäl, såsom när behandlingen krävs för att ett avtal ska kunna fullgöras mellan oss)
 • Motsätta dig direkt marknadsföring från oss, och • Motsätta dig behandling i vetenskapliga och statistiska syften samt historisk forskning.

I tillämpliga fall enligt din lokala lagstiftning kommer vi inte att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte eller lämna ut din information till någon tredje part, såvida vi inte har ditt förhandsmedgivande, som vi kommer att söka innan vi samlar in dina personuppgifter. I samtyckesformulären som vi använder när vi samlar in dina personuppgifter finns rutor som du kan kryssa för om du vill förhindra att dina uppgifter behandlas. Om du vid något tillfälle vill granska eller ändra dina preferenser kan du använda ”opt-out” eller avregistreringsmekanismen eller andra medel som tillhandahålls med den kommunikation som du får från oss eller genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]. Observera att du fortfarande kan komma att få meddelanden om transaktioner från Wiley. I vissa länder (t.ex. Singapore och Tyskland) finns nationella lagar som kräver en lokal dataskyddsombud. Du hittar aktuella kontaktuppgifter här.
 

Tredje parter

Wileys webbplatser och tjänster kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser. När du använder sådana länkar bör du vara medveten om att varje tredjepartswebbplats har egna policyer för sekretess och dataskydd och inte omfattas av vår sekretesspolicy. Dessutom tillåter vi tredjepartsföretag att hantera annonser och/eller samla in viss anonym information när du besöker våra webbplatser. Dessa företag kan placera och läsa cookies i cookie-filen i webbläsaren som finns på din dators hårddisk, eller använda så kallade ”web beacons” eller annan teknik för att samla in information i samband med de annonser som finns på webbplatsen. Under dina besök på denna och andra webbplatser kan företagen använda sig av annan information än personuppgifter (t.ex. information om klickströmmar, webbläsartyp, tid och datum samt innehållet i de annonser du har klickat på eller bläddrat förbi) för att kunna erbjuda annonser om varor och tjänster som du troligen är mer intresserad av.
 

Förändringar av denna sekretesspolicy

Observera att Wiley regelbundet ser över sin sekretesspolicy. Wiley förbehåller sig rätten att ändra sin sekretesspolicy när som helst och utan förvarning. Alla ändringar av sekretesspolicyn kommer att publiceras på denna sida och kommer att träda i kraft det datum de meddelas. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar den här sidan för den senaste informationen om vår sekretesspraxis.
 

Regress

Alla kommentarer, klagomål eller frågor om denna policy eller klagomål eller invändningar om vår användning av dina personuppgifter ska hänvisas till Wileys dataskyddsombud, vars kontaktinformation finns här.

När det gäller personuppgifter som behandlas i USA har Wiley EU:s modellklausuler mellan enheter inom vår företagsgrupp som tar emot och behandlar personuppgifter från länder inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har vidare åtagit sig att hänvisa olösta sekretessklagomål till en oberoende mekanism för tvistlösning, ICDR/AAA. Om du inte får bekräftelse på att ditt klagomål är mottaget inom rimlig tid, eller om ditt klagomål inte hanteras av Wiley på ett tillfredsställande sätt, ska du vidta nedanstående åtgärder, vilka Wiley erbjuder dig utan kostnad.

Tvisten kan anmälas direkt på webben med hjälp av AAA WebFile® på https://www.icdr.org. Den som lämnar klagomålet (”käranden”) gör via AAA WebFile en begäran om skiljeförfarande och skickar in kopior på eventuella dokument som käranden vill lägga fram som bevis. Käranden kan också lämna in ett ärende per post eller fax. Lämpliga formulär måste fyllas i och skickas till International Centre for Dispute Resolution Case Filing Services, 1101 Laurel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043 USA. Telefonnumret är (856) 435-6401. Det avgiftsfria numret i USA och Kanada är (877) 495-4185. Det avgiftsfria faxnumret i USA och Kanada är (877) 304-8457, och utanför USA är det (212) 484-4178. E-postadressen är [email protected].