The Five Behaviors of a Cohesive Team

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ Powered by All Types™

The Five Behaviors of a Cohesive Team™: Powered by All Types är exklusivt utformat för team inom organisationer där man föredrar att utvärdera personligheter med hjälp av verktyg som bygger på Jungs teori om psykologiska typer, till exempel MBTI®-instrumentet[1]. I det här programmet får teamen reda på vilka betyg de får på de olika punkterna i Fem beteenden-modellen (tillit, konflikt, engagemang, ansvar och resultat) samtidigt som de lär sig hur olika personligheter och preferenser bidrar till teamets framgångar. 

[1] Myers-Briggs Type Indicator, Myers-Briggs, MBTI och MBTI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Myers & Briggs Foundation i USA och andra länder.

 • Programmet The Five Behaviors of a Cohesive Team

  teamThe Five Behaviors of a Cohesive Team™ har ett enda syfte: att skapa förutsättningar för djupgående inlärning och hjälpa yrkesmänniskor och deras organisationer att komma till insikt om vad som krävs för att skapa ett verkligt samverkande och effektivt team. Fem beteenden™-profilen ger återkoppling både på individ- och teamnivå och har sin grund i den modell som beskrivs i Patrick Lencionis bästsäljande ledarskapsfabel Fem felfunktioner i en grupp. I det här programmet får deltagarna veta hur deras team ligger till när de gäller de fem huvudpunkterna i modellen: tillit, konflikt, engagemang, ansvar och resultat. Dessutom har programmet stöd av två personlighetsmodeller som hjälper människor att förstå sig själva och andra bättre: Powered by  Everything DiSC® och Powered by All Types™. Med hjälp av resultaten får deltagarna möjlighet att skapa ett bättre och starkare team.


  KUNDCENTRERAD PRODUKTUTVECKLING

  Vi menar att hemligheten bakom vår framgång ligger i vår produktutvecklingsprocess. Vi gör efterforskningar, skapar bildmanus, bygger en fullständig prototyp, skaffar utförlig återkoppling från deltagare som genomför programmet – och börjar sedan om från början igen. Så gör vi för varje produkt tills allt blir rätt. Det är tufft, men vi gör det eftersom det är enda sättet att se till att inlärningen blir så givande som möjligt. Vi har ett radikalt kundfokus hela vägen.

  The Five Behaviors of a Cohesive Team växte fram under tio års samarbete med Patrick Lencioni och hans kollegor på The Table Group. Under vår utvecklingsprocess genomförde vi omfattande tester och förfinade programmet tillsammans med över 300 team och 3 500 teammedlemmar.


  PROFILVALIDERING

  I slutändan gäller det förstås att varje deltagare håller med om sina resultat. De flesta profiler i vår bransch testas bara med avseende på intern tillförlitlighet, men vi går steget längre: vi tittar bland annat på tester och omtester (verktygets stabilitet) samt överensstämmelsen med andra ansedda instrument, med betygsättning från utomstående observatörer och med det faktiska beteendet på arbetsplatsen. Det här är en stor investering, men vi gör den eftersom det är tack vare den här informationen som vi kan förfina profilen och vara säkra på att vi ger deltagaren så korrekta resultat som det bara går. Att se till att profilen stämmer är vår första uppgift.


  VEM ÄR PROGRAMMET TILL FÖR?

  Profilen The Five Behaviors of a Cohesive Team och det tillhörande materialet är avsett för intakta team. Innan ni väljer det här programmet bör ni fundera över följande frågor: Är teamet verkligen ett TEAM? Ett team är ett relativt litet antal personer (tre till tolv stycken) som träffas regelbundet och är gemensamt ansvariga för resultaten. Teammedlemmarna har gemensamma mål och delar på både ansvaret för att uppnå målen och på belöningarna när de har uppnått dem. En grupp är inte alltid ett team. Till exempel kan en grupp som verkar vara ett team i själva verket bara vara ett antal personer som rapporterar till samma överordnade, utan att ha något större gemensamt ansvar och utan att vara särskilt beroende av varandra. Om en grupp inte uppfyller kriterierna för ett äkta team är det inte troligt att den här processen ger förväntat resultat.


  DET OMFATTANDE PROGRAMMET INNEHÅLLER FÖLJANDE:

  • Profil

   • 36 sidor personanpassade profilresultat för individerna och teamet som helhet
   • Tydliga bilder som framför viktiga budskap
   • Kontextberoende återkoppling
   • Tips och strategier som kan göra lagarbetet mer effektivt
   • Möjlighet att skapa en handlingsplan

   Visa exempel:

  • Modulhandledning

   Sju moduler med längd från 1 till 3 ½ timme. Varje modul innehåller följande:

   • Handledarguide i MS Word-format
   • Stödunderlag i MS Word-format för kursdeltagare
   • PowerPoint®-material med inbäddad video

   Modul 1: Inledning – presentation av modellen The Five Behaviors of a Cohesive Team
   Modul 2: Skapa tillit – lär ut konceptet sårbarhetsbaserad tillit
   Modul 3: Våga ta konflikt – hjälper deltagarna att förstå fördelarna med sunda konflikter
   Modul 4: Skapa engagemang – visar hur tydlighet och uppslutning är avgörande för att kunna skapa engagemang
   Modul 5: Hålla varandra ansvariga – lyfter fram vikten av att kollegor håller varandra ansvariga
   Modul 6: Fokusera på resultat – understryker att gemensamma resultat är viktigare än individuella mål
   Modul 7: Genomgång och handlingsplan – tillfälle för deltagarna att gå igenom det de har lärt sig och skapa en handlingsplan för att förbättra teamets produktivitet
    

   Handledarguiden är helt manusbaserad och innehåller presentationsmaterial och stödunderlag för deltagarna. Med hjälp av praktiska övningar, videofilm och diskussion får det intakta teamet vägledning genom den effektiva Fem beteenden-modellen. Teamet får lära in och öva på de beteenden som ska förbättra teamets samverkan och därmed också prestationen.

   Observera att profiler för teammedlemmarna säljs separat.

   Teamrapport med kommentarer

   Det här verktyget använder handledaren för att förbereda teamsessionen. Rapporten är en kopia av teamprofilen med följande anteckningar:

   Längre förklaring av profilens innehåll
   Tolkning av poäng
   Material för ytterligare information
   Indikatorer för personligt anpassat/skräddarsytt innehåll

   Dessutom finns en bilaga med en rankning av alla frågor i formuläret utifrån teamgenomsnitt och teamets percentil för vart och ett av The Five BehaviorsThe Five Behaviors.

   Anpassningsbart

   Skapa ett komplett program för utveckling av lagarbetet eller koncentrera er på utvalda områden. Byt ut videoklipp och ändra i handledarguiden, PowerPoint®-bilderna och deltagarmaterialet. Anpassa till tidsramarna genom att lägga till eller ta bort avsnitt.

   Poddsändningar

   Här får du höra direkt hur du ska tolka Fem beteenden-rapporterna, så att du lätt kan ge uttömmande svar på deltagarnas frågor. Du får även ta del av insiktsfull information från vår forskningschef som du inte hittar någon annanstans. Poddsändningen är uppdelad i korta klipp som tar upp Fem beteenden-modellen, teamprofilen och teamrapporten med kommentarer.

   Visa exempel:

 • Handledarackreditering

  Programmet The Five Behaviors of a Cohesive Team™ skiljer sig från andra liknande program. Handledarackrediteringen hjälper dig att vässa din instinktiva känsla för när du ska hålla dig till dagordningen och när du ska improvisera, när du ska låta folk diskutera färdigt och när du ska gå in och bryta.

  Vad gör du om en teammedlem börjar gråta under en session? Vad gör du om det visar sig att det verkliga problemet är teamledaren?

  Du är en erfaren handledare, men sådana här scenarier förekommer inte så ofta vid vanliga arbetsplatsutbildningar. The Five Behaviors of a Cohesive Team är något helt annat. Sessionerna kan bli hetsiga, deltagarna kan visa starka känslor och teamledaren kan gå på defensiven. Kanske blir det omöjligt att hålla sig till tidsscheman och manus. Som handledare har du inflytande över om ett team jobbar sig igenom obekväma ögonblick eller går miste om chansen att växa.

  Den här kursen hjälper deltagarna att öka sitt självförtroende, sin kompetens och sin expertis med hjälp av Fem beteenden™-modellen och det tillhörande kursmaterialet. Deltagarna får också lära sig att handskas med oväntade och utmanande samtal under Fem beteenden-sessionerna.

  DET WEBBASERADE PROGRAMMET INNEHÅLLER FÖLJANDE:

  • 5-veckorskurs plus förberedande arbete
  • 90-minuterssessioner med kursledare en gång i veckan
  • 3–4 timmars webbaserade egenstudier per vecka
  • Slutprov
  • Ackrediteringsdiplom
  • Handledarkit för The Five Behaviors of a Cohesive Team
  • Fem felfunktioner i en grupp som e-bok

  Handledarackreditering finns för både partners och för enskilda personer inom våra kunders organisationer. Partnersessioner hålls avskilt från kundsessionerna. Ackreditering fås efter slutförd Wiley-kurs och godkänt slutprov. Ackrediteringen gäller i minst två år.

  Visa schema

 • Utvecklingsrapporter

  The Five Behaviors of a Cohesive Team™-utvecklingsrapporten är till för team som redan har genomfört den ursprungliga Fem beteenden i ett samverkande teamThe Five Behaviors of a Cohesive Team™-profilen. Utvecklingsrapporten mäter teamets framsteg genom grafiska jämförelser av hur teamets prestationer har förändrats över tid.

  Utvecklingsrapporten lyfter fram de områden som visar störst förbättring och försämring, föreslår produktiva diskussionspunkter och innehåller även en handlingsplan som hjälper teamet att prioritera och sätta upp specifika mål. Där kan ni jämföra hur teamets prestationer har förändrats över tid och se vilka områden som visar störst förbättring och försämring.

  RAPPORTENS INNEHÅLL:

  • Resultat av teamundersökningen
  • Diskussionspunkter
  • Handlingsplan
   • Identifiera områden där teamet ska prioritera förbättring
   • Sätt upp specifika mål

  Vanliga frågor

  Vem är det här till för?

  Alla team som utgjorde en lämplig kandidat för The Five Behaviors of a Cohesive Team-profilen är kvalificerade att genomföra utvecklingsrapporten 6–12 månader efter Fem beteenden-profilen. Det kan vara klokt att ta en ny titt på avsnittet om hur man bedömer om ett team är redo i Kom igång-guiden i handledarkitet, för att vara säker på att det här fortfarande passar teamet.

  Varför ska jag använda det här verktyget? Hur kan det hjälpa mitt team?

  ”Lagarbete handlar i slutändan om att tillämpa ett fåtal principer under en lång tid.” – Patrick Lencioni

  The Five Behaviors-programmet hjälper teammedlemmarna att samtala på djupet om hur de jobbar tillsammans i vardagen. Programmet är så pass innehållsrikt att ett team gärna kan återkomma till det flera gånger. Utvecklingsrapporten är specifikt utformad för att visa teamet hur deras beteenden har förändrats jämfört med förra gången de gjorde profilen. Utöver att visa vilka framsteg teamet har gjort lyfter rapporten också fram eventuella utmaningar som kan hindra ytterligare framsteg.

  Hur använder man verktyget på bästa sätt?

  • Innan du använder det här verktyget bör du ge ditt team tillräckligt med tid för att genomföra de handlingsplaner de beslutade om när processen inleddes. Vi rekommenderar att man väntar 6–12 månader efter den ursprungliga profilen innan man mäter framstegen.
  • Kom ihåg att när en utvecklingsrapport har genomförts så kommer alla rapporter därefter att jämföras med den senaste utvecklingsrapporten – inte med originalrapporten.
  • För att få en bra bild av förbättringarna bör man utöver färgerna även titta på siffrorna i pyramiden, eftersom färgerna bara säger en del. Kom ihåg att lägre poäng inte nödvändigtvis betyder att saker och ting har blivit sämre: det kan vara så att deltagarna besvarar frågorna mer uppriktigt andra gången och att det drar ner resultatet.
  • Gå igenom modellen med teamet innan du delar ut rapporten. När teammedlemmarna får rapporten kommer de att gå direkt till siffrorna, och därför ska du framhålla att rapporten är tänkt att vara en utgångspunkt för ett samtal om var teamet befinner sig nu och vart man vill komma.

  När ska man använda utvecklingsrapporten och när ska man börja från början?

  Om teamet har fått en ny ledare rekommenderar vi att teamet genomför den ursprungliga Fem beteenden-profilen på nytt. Samma sak gäller om mer än 40 procent av teamet har bytts ut sedan den ursprungliga profilen gjordes; då rekommenderar vi att profilen genomförs på nytt och att teamet får skapa nya handlingsplaner för förbättring. Sedan kan du, efter 6–12 månader, låta teamet genomföra utvecklingsrapporten och se vilka framsteg teamet har gjort.

  Hur lång tid ska jag avsätta för utvecklingsrapporten?

  En typisk session bör ta 2–4 timmar, men tidsåtgången beror också på dina mål som handledare och på teamets behov.

  Vad ska jag göra när teamet får en ny medlem?

  Om en eller två nya personer tillkommer till teamet efter att den ursprungliga rapporten har genomförts kan du fortfarande lägga till deras data i utvecklingsrapporten. De nya medlemmarna måste genomföra profilen för att få sina personlighetsberättelser. De får svara på frågor om teamet och kommer att få en egen utvecklingsrapport. Det kan vara bra att rekommendera dem att läsa Fem felfunktioner i en grupp så att de får en djupare förståelse för modellen. Du kan också välja att ha ett separat informationsmöte med dem innan du genomför en session med hela teamet.

  Får varje teammedlem en individuell rapport?

  Ja, varje teammedlem får en personlig rapport. Rapporten innehåller den personens personlighetsstil och berättelse från originalrapporten och beskriver även teamets framsteg. 

  Hur kan jag lära mig att använda utvecklingsrapporten?

  Vi rekommenderar att du genomför vår handledarackreditering för The Five Behaviors of a Cohesive Team.


Här får du dessutom ytterligare verktyg och information som kan hjälpa dig att öka förståelsen för programmet The Five Behaviors of a Cohesive Team.

Exempel på tillgängliga resurser: